بسمه تعالی

 اطلاعیه اعلام نتیجه مصاحبه آزمون تحت نظارت شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان

ضمن آرزوی بهروزی و سلامتی اسامی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه آزمون تحت نظارت شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان (جهت ورود به مرحله طب صنعتی ) به شرح ذیل اعلام میگردد .

شایان ذکر است  کلیه اعلان شده ها در این مرحله و یا اطلاعیه های آینده تحت عنوان "پذیرفته شده مشروط" تلقی شده و پس از تاییدیه های لازم جهت مدارک و طب صنعتی و .‌.. 

براساس فراخوان  در این سایت و یا اطلاع رسانی های دیگرطی دوره یکساله جهت شروع به کار دعوت خواهند شد . 

بدیهی است اعلان اسامی به منزله پذیرش قطعی تلقی نشده و هیچ حقی ایجاد نخواهد کرد .

همچنین پذیرفته شده گان شاغل میبایست موافقت نامه کتبی از محل اشتغال فعلی خود را در زمان جذب به واحد اداری شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان ارائه نمایند در غیراینصورت قبولی این افراد کان لم یکن تلقی خواهد شد.

در صورت نیاز به بررسی مجدد  نتایج خود در آزمون تحت نظارت شرکت صنایع معدنی فولان سنگان خراسان میتوانید با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 10003341 یا تماس با شماره 05191010152 اقدام نمایید . 

بدیهی است از زمان ارسال تا 10 روز کاری بعد پاسخ شما بصورت حضوری و یا مجازی اعلام خواهد شد . 

کمیته آزمون فولاد سنگان

شماره پرونده

نام

نام خانوادگی

کد ملی

وضعیت

14475

حسین

ابراهیم بای

0760292531

تایید - مشروط

10211

ابراهیم

ابراهیم بای

0760237808

تایید

10587

حسین

ابراهیم بای سلامی

0769887112

تایید

14456

مرتضی

ابراهیمی

0760204330

تایید - مشروط

11607

علیرضا

ابراهیمی

0760156336

تایید

15179

محمدهاشم

احراری

0760157774

تایید

13220

علیرضا

احراری

0769861237

تایید

10463

حسام الدین

احراری سنگانی

0760093040

تایید

12738

محمد

احمدپور

0760111340

تایید

14081

رضا

احمددوست نصراباد

0760257051

تایید

11757

عبد المجید

احمدی

0760041598

تایید

12600

مهدی

احمدی

0760060584

تایید

14747

رضا

احمدی فایندر

0760286876

تایید - مشروط

13129

مصطفی

اخرتی خرگردی

0760238286

تایید

13076

اکبر

استاد زاده رودی

0769857183

تایید

14954

علیرضا

اسکندری تربقان

0890264554

تایید

14236

جواد

افضلیان سلامی

0760027773

تایید

11345

یاسر

اقبال

0760235635

تایید

11318

اکبر

اقبال

0760102791

تایید - مشروط

14559

محمد

اکبری

0924672765

تایید

11136

موسی

اله دادی

0769949479

تایید

10890

محمد

اله دادی

0760149811

تایید

11565

مسعود

امامی رودی

0760003701

تایید - مشروط

11221

جواد

امانی برآبادی

760147655

تایید مشروط

13143

حسن

امیدوار

0760151067

تایید

14459

علی

ایران پناه

0922755590

تایید

11462

سجاد

ایزدپناه سنگانی

0760218846

تایید - مشروط

10966

مهرداد

ایزدپناه سنگانی

0740108735

تایید

13864

میثم

ایل مهدی

0760108897

تایید

15328

احمد

ایوبی

0941133133

تایید

13816

یاسر

آراسته برآبادی

0760198349

تایید

12068

محسن

آزادی کاریزکی

0690090171

تایید

10833

عبدالله

آشکار  خرگردی

0760267774

تایید - مشروط

10855

مهران

باختر رودی

0760143315

تایید

13356

مهدی

باسلیقه

0760127085

تایید

10258

مصطفی

باقری

0760206503

تایید

11650

جواد

باقری

0690063652

تایید

14944

سجاد

باقری سلامی

760159971

تایید

11842

حامد

بذرکار برآبادی

0760075107

تایید - مشروط

14010

محسن

براتی

760157758

تایید

14097

مسعود

براتی

760241279

تایید

12049

محمدرضا

برزنونی

0780309782

تایید

10366

احمد

برقرارخرگردی

0920646409

تایید

11659

حسين

برومند فاردقي

6500043944

تایید - مشروط

11220

هادی

بهرامی نژاد

0760200386

تایید - مشروط

13333

اویس

بهره مند

0760169209

تایید

10758

پیمان

بهشتی نشتیفانی

0760178291

تایید

11930

حسن

بوستانی صیدآباد

0760138451

تایید

14632

رضا

بیت الهی

0760164487

تایید

10495

مهرداد

بینای رودی

0760137161

تایید

11073

عبدالحمید

پازهر حسین آبادی

0760125694

تایید

10644

حسین

پرواز

0760225011

تایید

10539

افشین

پهلوان کندری

0890217750

تایید

12325

مرتضی

پونه تیزآبی

0769867634

تایید

10880

احسان

پیدایی

0760205205

تایید

11074

محمدرضا

تاجی

0760139636

تایید

11691

امید

تاجیک فایندری

0760047146

تایید

12270

ابوالفضل

تارم

0760012113

تایید

11780

حسن

تارم

0760093253

تایید

13601

عبدالرحمن

تازه رودی

0769836119

تایید

11772

غفور

تدبیری  سنگانی

0769946021

تایید

10564

ادیب

تدبیری رودی

0760035652

تایید

15135

پیمان

تدین

0760079560

تایید

12053

مصطفی

تولایی

0760171815

تایید - مشروط

11416

فیض اله

تیموری

0760124469

تایید

11508

خسرو

تیموری

0769950541

تایید - مشروط

12092

رضا

تیموری

0760204349

تایید

11111

عبدالخالق

تیموری

0760175845

تایید - مشروط

11726

محمود

تیموری

0760119805

تایید

13849

امین

تیموری رزانی

0760124000

تایید

13730

ابراهیم

تیموری سنگانی

0760009430

تایید

10364

روح اله

تیموری مژن آبادی

0760141061

تایید

12856

محمد

تیموری نقابی

0760093857

تایید

14995

حامد

تیموری نقابی

0760293503

تایید - مشروط

14305

امیراحمد

جامی الاحمدی

0720181021

تایید

11497

امیرمحمد

جامی خرگردی

0760348227

تایید

12929

مهدی

جعفری

0760158460

تایید

10892

هادی

جعفری خیرآبادی

0769874551

تایید

10042

زکریا

جلالی

0760037124

تایید

12046

علی

جلالی

0922472602

تایید

11446

مصطفی

جلالی سنگانی

0760183406

تایید

10043

علی محمد

جهان پناه سنگانی

0760151016

تایید

15106

علی

جهانفر

0780126254

تایید

10709

ابوذر

جوانشیری قاسم آبادی

0760119287

تایید

11381

هاشم

حبیبی سنگانی

0760070687

تایید

10435

علیرضا

حدادی

0760199604

تایید

11641

علیرضا

حسابی

0769876803

تایید - مشروط

15052

بنیامین

حسن پور

0690352298

تایید

11958

حسن

حسن نژاد

0760127328

تایید

13881

احسان

حسنی پور

0749780193

تایید

10881

امین

حسنی سنگانی

0015823997

تایید

10926

محمود

حسین زاده برآبادی

0740036671

تایید

10507

حسین

حسینپور

0760200114

تایید

10424

احمد

حسینی

0760070970

تایید - مشروط

14797

مهدی

حسینی

0760212899

تایید - مشروط

12099

سعید

حسینی بهلولی

0760196321

تایید - مشروط

13611

حامد

حقدوست

0760202291

تایید

11775

یونس

حنفی سنگانی

0760135622

تایید

12730

معین

حیدری

0760090513

تایید

11747

فرزاد

حیدری

0760117527

تایید - مشروط

10697

فریدون

خاکباز

0760057532

تایید

13571

مصطفی

خاکشور

760232938

تایید مشروط

10987

مصطفی

خداپرست سنگانی

0760081646

تایید

11611

احمد

خدادادی

0760160252

تایید

11463

متین

خدادادی سنگانی

0760251347

تایید

10949

مهدی

خزائی زوزنی

0760250340

تایید

11384

حسام

خزائی زوزنی

0760078599

تایید

11714

سجاد

خفاجه قاسم آبادی

0760051380

تایید

12523

حفیظ اله

خوش باطن رودی

0769855830

تایید

14297

محسن

خوشبخت بهدادین

0760117837

تایید

13009

آرش

داودی

0749791519

تایید

12603

محمد

درخشانی سنگانی

0720344107

تایید

11997

علی

دل آرامیان

0690162758

تایید

11394

محمد صادق

دلپاک رودی

0760250960

تایید - مشروط

11097

شمس اله

دلیر

0760164762

تایید

12874

غلامرضا

دلیر سلامی

0760171475

تایید

11992

داود

دهقانی رودی

0760047472

تایید

14857

حسن رضا

دوستی

0760154112

تایید

11847

عباس

رجائی

0690145845

تایید

11289

علی

رجبی نیازابادی

0760522367

تایید

13896

محمد

رحمان پور فرخ ابادی

0760115737

تایید

11116

احمد

رخشانی

0760259666

تایید - مشروط

12675

محمد

رستمی سعادت ابادی

6500013824

تایید

11440

یاسر

رسولی

0760144869

تایید

10783

علی

رضایی نیازابادی

0760139466

تایید

14374

حسین

رضائی منقابی

0760291039

تایید - مشروط

10505

محمد

رضوانی

0760207313

تایید

12746

علی محمد

رضوانی ارزنه

0769864341

تایید

11338

محمدرضا

رضوانی ارزنه

0760327688

تایید

10520

محمد

رضوانی ارزنه

0760182736

تایید

10173

رامین

رضوانی رودی

0760193932

تایید

14914

علی

رمضانی

0690568347

تایید

13124

عبدالفتاح

رودی رزدابی

0769880525

تایید

11894

محمد

روستائیان

0690249586

تایید

15144

رضا

زمانی

0760088667

تایید

13620

سهراب

زمردی

0760209154

تایید

12526

سعید

زنگنه

0769920624

تایید

10427

مهدی

زنگنه

0760221456

تایید

14897

محمد

زنگنه

0760318220

تایید - مشروط

11759

کیوان

زنگنه

0760070415

تایید

13474

مرتضی

زنگنه

760140294

تایید

10616

حسن

زنگنه

0760104891

تایید

11727

حسن

زنگنه

0769918956

تایید

10759

علیرضا

زنگنه

0760311821

تایید

13585

مصطفی

زنگنه

0760023824

تایید

11047

ایرج

زنگنه

0760224013

تایید

10400

رضا

زنگنه

0760287511

تایید - مشروط

14719

امیر رضا

زنگنه اسد ابادی

0760324557

تایید - مشروط

10602

حمیدرضا

زنگنه اسدآبادی

0760079617

تایید

10884

محمدرضا

زنگنه اسدآبادی

0760018197

تایید

13078

علی

زنگنه شهرکی

0760240647

تایید - مشروط

14448

حسین

زنگنه قاسم ابادی

0760236542

تایید

12861

رضا

زنگنه قاسم آبادی

0760143862

تایید

12439

جواد

زنگنه قاسم آبادی

0769958060

تایید - مشروط

10055

رضا

زنگنه قاسم آبادی

760301891

تایید

11198

اسماعیل

زینلی سنگانی

0769813607

تایید

10860

محمد صادق

ساعدی

0760248311

تایید

14983

مهدی

سالارده برزویی

6500050800

تایید

13587

سعید

سالاری

6500012488

تایید

12700

محمد

سروری

0760126925

تایید

12657

محمد فاروق